Cát mangan Đài Loan


Thông tin chi tiết


  • Xuất xứ : sản phẩm sản xuất tại Đài Loan
  • Đặc điểm : dạng hạt
  • Công dụng : xúc tác khử sắt, mangan
  • Hạn dùng : tối thiểu 2 năm, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước, không cần tái sinh
  • Đơn vị tính : kg
  • Tỷ trọng : 1,4 kg/lít
  • Đóng bao : 30kg (chuẩn)