Đèn UV


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL, CÔNG SUẤT, ĐẶC TÍNH, KÍCH THƯỚC, XUẤT XỨ
 • Bóng đèn 11" (5711) 12 W 4 chấu bằng, 1 đầu L = 254 mm USA
 • Bóng đèn 20" (5712) 25 W 4 chấu bằng, 1 đầu L = 508 mm USA
 • Bóng đèn 30" (5740) 40 W 4 chấu tròn, 2 đầu L = 760 mm USA
 • Bóng đèn S2Q (S330RL) 14 W 4 chấu lệch, 1 đầu L = 330 mm Viqua - CANADA
 • Bóng đèn S5Q (S463RL) 24 W 4 chấu lệch, 1 đầu L = 460 mm Viqua - CANADA 
 • Bóng đèn S8Q (S810RL) 36 W 4 chấu lệch, 1 đầu L = 810 mm Viqua - CANADA 
 • Bóng đèn S12Q (S36R2) 39 W 4 chấu lệch, 1 đầu L = 840 mm Viqua - CANADA 
 • Bóng UV SC 1/2 (S 212RL) 10 W 4 chấu lệch, 1 đầu L = 229 mm Viqua - CANADA
 • Bóng UV SC 2,5/2 (S287RL) 14 W 4 chấu lệch, 1 đầu L = 302 mm Viqua - CANADA
 • Bóng UV SC 4/2 (S330RL) 17 W 4 chấu lệch, 1 đầu L = 343 mm Viqua - CANADA
 • Bóng UV SC600RL-HO 65 W 4 chấu lệch, 1 đầu L = 700 mm Viqua - CANADA 
 • Bóng UV SC740RL-HO 80 W 4 chấu lệch, 1 đầu L = 840 mm Viqua - CANADA 
 • Bóng đèn 2GPM (APV) 14 W 4 chấu bằng, 1 đầu L = 287 mm TAIWAN
 • Bóng đèn 12GPM (APV) 39 W 4 chấu bằng, 1 đầu L = 843 mm TAIWAN
 • Bóng đèn 201 (D287T5) 14 W 4 chấu bằng, 1 đầu Ø15.5 x 287 mm TAIWAN 
 • Bóng đèn 401 (D450T5) 24 W 4 chấu bằng, 1 đầu Ø15.5 x 450 mm TAIWAN 
 • Bóng đèn 601 (D645T5) 32 W 4 chấu bằng, 1 đầu Ø15.5 x 645 mm TAIWAN 
 • Bóng đèn 1201 (D842T5) 39 W 4 chấu lệch, 1 đầu L = 857 mm TAIWAN
 • Bóng đèn UV 4T5 TIỆT TRÙNG KHÔNG KHÍ CHINA
 • Bóng đèn UV 6T TIỆT TRÙNG KHÔNG KHÍ CHINA
 • Bóng đèn UV 9T TIỆT TRÙNG KHÔNG KHÍ CHINA