Bọc nilon các loại

Liên hệ    0939.962.043 (Chị Thuận)