Chai 330 ml vuông nắp đen

Chai 330 ml vuông nắp đen
quy cách: 300 chai/ kiện
giá: 270.000 đ/ kiện


Trong hình ảnh có thể có: bàn, đồ uống và trong nhà