Chai pet trà sữa Dung tích: 250 ml, 330ml nắp đen

Chai pet trà sữa
Dung tích: 250 ml, 330ml nắp đen