Chai pet tròn 330 ml

Chai pet tròn 330 ml
giá : 1.800 đồng/chai (1 bịt 50 chai)

Trong hình ảnh có thể có: đồ uống, thực vật và trong nhà