Tổng hợp các mẫu chai có tại cửa hàng tháng 8 2019

Tổng hợp các mẫu chai có tại cửa hàng nhe!
Giá chai 23/8 có tăng nhẹ
Chai 330 ml: 160.000 đ/kiện (300 chai)
Chai 450, 500 ml: 160.000/kiện (250 chai)
Một số mẫu khác vui lòng inbox nhé!